top of page
beugelvereniging de Oude Glorie

Beugelvereniging De Oude Glorie dankt haar bestaan aan het initiatief van enkele buurtgenoten van het tamelijk geïsoleerde buurtschap Euvelwegen in Heeze aan het einde van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De vereniging is in 1960 opgericht en is aangesloten bij de Nederlandse Beugelbond (NBB). Bij de NBB zijn 31 verenigingen hoofdzakelijk verspreid over Brabant en Limburg aangesloten.

De Oude Glorie was aanvankelijk de eerste en enige beugelvereniging buiten Limburg. Het enthousiasme voor deze sport heeft geleid tot meerdere beugelverenigingen in Brabant waardoor het mogelijk werd om ook een Brabantse Beugelcompetitie (BOB) op te zetten.

 

Zoals veel verenigingen heeft ook De Oude Glorie te maken met de vergrijzing van de bevolking. Enerzijds een bedreiging maar anderzijds ook een kans voor deze sympathieke  sport die, in tegenstelling tot heel veel andere fysieke sporten, tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. Het spel wordt gespeeld door zowel mannen als vrouwen en is niet alleen leuk om te spelen maar ook om te zien. Op de vaste beugelmiddagen (dinsdag en donderdag) en op de vaste beugelavond (woensdag) zijn de meeste bezoekers dan ook op en rondom de baan te vinden. In een gezellige sfeer met al dan niet nuttige aanwijzingen voor de spelers.

 

De beugelvereniging kan blijven bestaan dankzij contributiegelden, sponsoring en dankzij zeer veel fysieke en materiële bijdragen van de clubleden.

 

Om het ledental op peil te houden zijn nieuwe leden meer dan van harte welkom. Zij kunnen via een aspirant lidmaatschap een tijdje met ons meebeugelen en de kneepjes van het beugelspel leren kennen. Vervolgens kunnen zij als volwaardig lid van onze vereniging worden opgenomen en ook aan de competities deelnemen.

 

Wilt u kennismaken met het beugelspel of overweegt u om lid te worden, loop dan gerust binnen op een van onze beugelmiddagen- of avond of neem contact met ons op via het contactformulier.

 

bottom of page